NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Telmatogeton japonicus

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 500
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon 2 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Spredning med båter (ballastvann) over store avstander.

c Naturtypekolonisering

 • Brakkvannslokaliteter

Kriteriedokumentasjon

Arten har en Øst-Asiatisk opprinnelse, og har blitt spredd til flere land i Europa. I Norge er arten påvist i Rogaland, men det er uvisst om den har reprodusert i området. Sannsynlig spredningsvei er også her ballastvann. Arten må antas å ha gode muligheter for å etablere seg i Norge. Risikovudert til "potensiell høy risiko".

Først observert i Norge
Ytre Rogaland (Aagaard & Dolmen 1996) - 1990-1999
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Stillehavet Nord

Arten er beskrevet fra Japan.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er ikke risikovurdert i Utlandet

Arten er inkludert i Daisie

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Rogaland
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 5

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er kjent fra Rogland (RY); årstall ukjent (Limnofauna Norvegica 1996)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

I Europa er førstefunn av arten ofte lokalisert nær havneanlegg, og det er derfor nærliggende å tro at arten har kommet til området i ballastvann (Raunio et al. 2009).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Raunio, J., Paasivirta, L. & Brodin, Y. 2009. Marine midge Telmatogeton japonicus Tokunaga (Diptera: Chironomidae) exploiting brackish water in Finland Aquatic Invasions 4 (2): 405-408
  • Aagaard, K. & Dolmen, D. (red.). 1996. Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna.
Naturtyper
 • eufotisk brakkvann

  Fremtidig

 • brakkvannsstein-forstrand

  Fremtidig

Etablert i kystnære brakkvannssystemer i Finnland, Danmark, Tyskland og Polen.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med ballastvann

  (Pågående)