NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Sinella tenebricosa

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er introdusert til landet og er knyttet til kompost og innendørs i veksthus. Ingen kjent negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Minde, Bergen - 1896
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1850 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hordaland
  Antall individer
  3
  Antall forekomster
  3
  Forekomstareal
  156
  Utbredelsesområde
  12

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er registrert innendørs i veksthus i Norge og kompost. Varmekjær.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Funn i Finland fra veksthus, kompost og innendørsplanter. I Sverige er arten funnet i kompost (Fjellberg 2007).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Dødt plantemateriale

Arten er registrert innendørs i veksthus, i potteplanter og i komposthauger (Fjellberg 2007).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)