NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Heterothops stiglundbergi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikk evanlig i Norge, men har vært het siden 1990-tallet. Ingen kjent økologisk risiko .

Første observerte etablering i Norge
Sørkedalen, Oslo - 11.05.1994
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ødegaard (1999) omtaler første funn av arten i Norge tatt ved håving fra bil. Ellers kun ett par spredte funn i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Registrert i Tyskland 1976 som første land i Europa (Ødegaard & Tømmerås 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Kulturmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Dødt plantemateriale

 • Dyremøkk og fuglegjødsel

 • husdyrmøkk på normalvarme steder

 • husdyrmøkk på tørre varme steder

 • husdyrmøkk på fuktige varme steder

Ødegaard (1999) omtaler første funn av arten i Norge tatt ved håving fra bil, og at arten oppgis å gå på hestemøkk og halmstrå.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra jordbruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)