NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lithocharis nigriceps

Svartelistet

Høy risiko   HI:4a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten har spredt seg over det meste av Norge og er svært vanlig i kompost og råtnende plantemateriale. Det har vært spekulert i om arten fortrenger den stedegne og nærstående arten L. ochracea (Kangas 1953). Ellers er det ikke påvist økologiske effekter av arten.

Første observerte etablering i Norge
1950
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  Antall individer
  6
  Antall forekomster
  6
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  8

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I Norge ble arten registrert i 1950 (Strand 1955). Idag er arten svært vanlig i kompost rundt om i Europa, også i Norge. Nordlig grense er sålangt Ringve Botaniske hage, Trondheim (Ødegaard 1999), men arten er trolig spredt over det meste av landet. .

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er naturlig utbredt i Asia og ble registrert som etablert i Europa i 1912 i Tsjekkia (Ødegaard & Tømmerås 2010). Den ble registrert i Finland i 1938, Østerrike i 1943, Danmark i 1947 og Sverige i 1949 (Ødegaard 1999).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Strand, A. 1955. Om nykomlinger i den norske billefaunaen. Norsk Entomologisk Tidskrift 9: 55-58
  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Kangas, K. 1953. Ann. Entomol. Fenn. 19: 71-83
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Konstruert fastmark

 • Dødt plantemateriale

 • graskompost

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra zoologiske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra grøntanlegg

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)