NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Thecturota marchii

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er sjelden i Norge og er ikke forbundet med økologisk risiko.

Første observerte etablering i Norge
Oslo - 1945
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Første gang registrert i Europa i Sveits, 1920 (Ødegaard & Tømmerås 2010).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1945 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Først påvist i Norge i 1945, men kun funnet ett fåtall ganger etter det.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Først funnet i Sveits i 1920 og siden spredt til de fleste Europeiske land.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Palm, T. 1972. Skalbaggar. Coleoptera Kortvingar: Fam. Staphylinidae Underfam. Aleocharinae (Atheta) Häfte 7. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Lindroth, C. H. 1960. Catalogus coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Ent. Sällsk., Lund.
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

 • Dødt plantemateriale

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)