NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ptinella johnsoni

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun påvist to ganger i Norge, men forventes å være sterkt oversett. Trolig ingen økologiskeeffekter.

Først observert i Norge
Rollag - 1996
Første observerte etablering i Norge
Rollag - 1996
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1990 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er påvist to ganger i Norge (Sörensson & Johnson 1996, Sverdrup-Thygeson et al. 2007), men er trolig sterkt oversett i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første gang påvist i Finland i 1978, hvorfra den ble beskrevet. Senere også funnet i Sverige.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • SÖRENSSON, M. & JOHNSON, C. 1996. The first European records of the pantropical genus Bambara VUILLET, and a review of the immigrant featherwing beetles in Europe (Coleoptera: Ptiliidae) Koleopterologische Rundschau 74: 287 – 302
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Sverdrup-Thygeson, A., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Skarpås, O. & Ødegaard, F. 2007. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Arealer for rødlistearter - Katlegging og overvåking (AR-KO) NINA Rapport 238: 86
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Ukjent spredningsvei

  (Pågående)