NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acrotrichis insularis

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4ac,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er vanlig og etablert nesten overalt i Norge, men har trolig liten økologisk effekt. Arten klassifiseres derfor til potensiell høg risiko.

Første observerte etablering i Norge
1965
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord

Ødegaard, F. og Tømmerås, B.Å. 2000.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Denne arten er listet i BIORISK 4 (2010) som "Fremmed art i Europa". Den er nedbryter og lever av kompost, sopp og døende organisk materiale. Arten er knyttet til habitat med mye skog, samt komposthauger.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2011
  Fylkesforekomst
  Antall individer
  0
  Forekomstareal
  0
  Utbredelsesområde
  0

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er trolig spredt til det aller meste av Norge, kanskje bortsett fra fjellet og de nordligste landsdeler.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Spredt over hele Europa på kort tid.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sörensson, M. & Kvamme, T. 1995. Revisionary notes on Norwegian feather-wing beetles (Col. Ptiliidae) Fauna norvegica 42: 31-42
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • SÖRENSSON, M. & JOHNSON, C. 1996. The first European records of the pantropical genus Bambara VUILLET, and a review of the immigrant featherwing beetles in Europe (Coleoptera: Ptiliidae) Koleopterologische Rundschau 74: 287 – 302
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Kulturmark

 • graskompost

 • plenkompost

 • frøkompost

 • grønnsak-kompost

 • lauvkompost

 • barkhaug

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet spredning - Fra hagebruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet spredning - Fra privathager

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år