NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acrotrichis henrici

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Det finnes ingen tilgjengelige data som muliggjør en tilfredsstillende vurdering av artens forventede levetid i Norge

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet en gang i Norge på Tjøme (Sörensson & Kvamme 1995). Vi trolig spre seg ytterligere, men arten er lite trolig forbundet med økologisk risiko.

Først observert i Norge
Tjøme - 1992
Første observerte etablering i Norge
Tjøme - 1992
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1990 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Vestfold

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er kun funnet en gang i Norge på Tjøme (Sörensson & Kvamme 1995). Vi trolig spre seg ytterligere.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Først observert i Europa i england i 1966. Nå spredt i Nord-Europa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sörensson, M. & Kvamme, T. 1995. Revisionary notes on Norwegian feather-wing beetles (Col. Ptiliidae) Fauna norvegica 42: 31-42
  • SÖRENSSON, M. & JOHNSON, C. 1996. The first European records of the pantropical genus Bambara VUILLET, and a review of the immigrant featherwing beetles in Europe (Coleoptera: Ptiliidae) Koleopterologische Rundschau 74: 287 – 302
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Strandeng og strandsump

 • Dødt plantemateriale

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)