NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Carcinops pumilio

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes.

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til kompost og fuglereir og er meget vanlig i Norge. Arten har trolig allerede spredt seg til det meste av potensielt habitat, og det er ikke påvist økologiske effekter.

Første observerte etablering i Norge
Oslo - 1932
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1980 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Oppland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  33
  Antall forekomster
  4
  Forekomstareal
  4044
  Utbredelsesområde
  16

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er meget vanlig i Norge, knyttet til kompost og fuglereir. Arten har trolig allerede spredt seg til det meste av potensielt habitat.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er utbredt og spredt over hele Europa.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Ødegaard, F. & Tømmerås, B. Å. 2000. Compost heaps -refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe Diversity and Distributions 6: 45-59
  • Achiano, K.A. & Giliomee, J.H. 2005. Biology of the House Fly Predator Carcinops pumilio (Erichson) (Coleoptera: Histeridae) BioControl 50 (6): 899-910
  • Ødegaard, F. 1999. Invasive beetle species (Coleoptera) associated with compost heaps in the Nordic countries Norwegian Journal of Entomology 46: 67-78
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • graskompost

 • plenkompost

 • frøkompost

 • grønnsak-kompost

 • lauvkompost

Art som i Norge lever i kompost som predator på fluelarver. I USA og andre steder i verden er den vanlig å finne i hønsehus hvor den graver i gjødsel og spiser fluelarver. (Achiano & Giliomee 2005).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med masse

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år