NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ptilodactyla exotica

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innendørs

Først observert i Norge
Trondheim - 1999
Naturlig opprinnelse
 • Afrika
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Innført med potteplanter en gang i Norge (Trondheim 1999)

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kjent innført til flere europeiske land.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
 2. Personer

  • Ødegaard, Frode
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • sterkt modifisert ved innendørs

På stueplanter (Dracaena spp.)

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med potteplanter

  (Pågående)