NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Stellaria mediavassarve

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Enkeltindivider observert her og der de siste 100 år, sist i Longyearbyen 2011.

Forventet levetid konklusjon 1 år
Grunnlag for forventet levetid

Foreløpig ikke dokumentasjon på reproduksjon, men modne frø har vært observert og populasjon kan forventes ved temperaturøkning.

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Kriteriedokumentasjon

Vassarve Stellaria media er funnet mange ganger og på mange steder på Svalbard. Arten er observert flere ganger med blomster og en gang med modne frø (Hiorthamn 1928, Høeg &amp; Lid 1929). Arten er hardfør, reproduserer høyt til fjells i Norge og nord for arktisk grensa i Finnmark. Vi forventer at den kan danne reproduserende populasjon på Svalbard med forholdsvis liten temperaturøkning. Vi vurderer ikke arten som truende mot stedegen natur.

Først observert i Norge
Albert I Land: Virgohamna - 1898
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Eurasia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1898 - 1898
  Sted
  Virgohamna
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1928
  Sted
  Ny-Ålesund, Hotellneset, Moskushamn, Longyearbyen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1939 - 1939
  Sted
  Moskushavn, Longyearbyen, Kapp Wijk, Tempelfjorden, Deltaneset
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  5 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1960 - 1964
  Sted
  Longyearbyen, Pyramiden, Ny-Ålesund
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1988 - 1988
  Sted
  Barentsburg
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2011 - 2011
  Sted
  Longyearbyen
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vassarve Stellaria media er funnet en lang rekke ganger på Svalbard, både i bosetningene (Virgohamna, Longyearbyen-området, Ny-Ålesund, Pyramiden, Barentsburg) og ved enkelte hytter (Sassen, Kapp Wijk, Deltaneset), men aldri med effektiv formering over flere år. Arten er observert med modne frø i Hiorthamn i 1928 og blomstrende i Longyearbyen i 2011.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Høeg, O.A., Lid, J 1928. Adventive plants in Spitsbergen K. Norske Vid. Selsk. Forh. I 59: 176-178
Naturtyper
 • serviceutbyggingsområde

Ved stallen i Longyearbyen 2011.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år