NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Barbarea strictastakekarse

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert - Informasjonen gjelder Svalbard

Bakgrunnsinformasjon

Én steril, liten plante funnet i Barentsburg 2011 er forsøksvis bestemt til stakekarse Barbarea stricta; den kan være en noe aparte ungplante av vinterkarse B. vulgaris. Uansett er arten trolig for varmekrevende til å reprodusere på Svalbard.

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 2011
Naturlig opprinnelse
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Europa og Vest-Asia.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
3 år