NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tripleurospermum maritimumstrandbalderbrå

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Ikke observert siden 1993.

Forventet levetid konklusjon 3 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Kriteriedokumentasjon

Arten strandbalderbrå Tripleurospermum maritimum er funnet en rekke ganger på Svalbard fra 1920 til 1993, nesten bare i bosetninger (Longyearbyen-området, Colesbukta - Russetårnet, Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund), men også på Bohemanneset 1924 og ved Mortonhusa i Van Mijenfjorden 1926. Storparten av materialet som er samlet består bare av bladskudd som ikke kan bestemmes til underart. Materiale med korger (som dermed kan bestemmes) er kjent fra 8 innsamlinger. Nordlig strandbalderbrå subsp. subpolare er kjent fra Longyearbyen-området 1928 og 1960, Russetårnet 1936, og Ny-Ålesund 1958; finnmarksbalderbrå subsp. phaeocephalum er kjent fra Bohemanneset 1924 og Ny-Ålesund 1958 og 1965. Finnmarksbalderbrå er sirkumpolar og hardfør og kunne tenkes å etablere seg på Svalbard med bare litt varmere klima. I så fall er det mest trolig at den kommer inn spontant med havstrømmer; den finnes på Øst-Grønland, i Finnmark og i arktisk Russland nord til Novaja Semlja. Den represenserer ingen økologisk risiko, hverken som innført eller som mulig spontant innkommet.

Først observert i Norge
Oscar II Land: Ny-Ålesund ("ved husi") - 1920
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
 • Asia
 • Europa Nord

Sirkumpolar: Nord-Europa, Nord-Asia, nordlige Nord-Amerika (gjelder subsp. phaeocephalum og subsp. subpolare).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1920 - 1939
  Sted
  Ny-Ålesund, Camp Morton, Kapp Boheman, Longyearbyen, Hotellneset, Moskushavn
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  8 - Mørketall: 1,5

 2. Periode
  1958 - 1965
  Sted
  Longyearbyen, Pyramiden
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1988 - 1993
  Sted
  Barentsburg
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten strandbalderbrå Tripleurospermum maritimum er funnet en rekke ganger på Svalbard fra 1920 til 1993, nesten bare i bosetninger (Longyearbyen-området, Colesbukta - Russetårnet, Barentsburg, Pyramiden, Ny-Ålesund), men også på Bohemanneset 1924 og ved Mortonhusa i Van Mijenfjorden 1926. Storparten av materialet som er samlet består bare av bladskudd som ikke kan bestemmes til underart. Materiale med korger (som dermed kan bestemmes) er kjent fra 8 innsamlinger. Nordlig strandbalderbrå subsp. subpolare er kjent fra Longyearbyen-området 1928 og 1960, Russetårnet 1936, og Ny-Ålesund 1958; finnmarksbalderbrå subsp. phaeocephalum er kjent fra Bohemanneset 1924 og Ny-Ålesund 1958 og 1965. Finnmarksbalderbrå er sirkumpolar og hardfør og kunne tenkes å etablere seg på Svalbard med bare litt varmere klima. I så fall er det mest trolig at den kommer inn spontant med havstrømmer; den finnes på Øst-Grønland, i Finnmark og i arktisk Russland nord til Novaja Semlja.

Naturtyper
 • Skrotemark

 • Massedeponier

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år