NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Poa annuatunrapp

Ikke svartelistet

Vurdering for Svalbard - Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 1   Ingen/negativ fortetningsrate (μ <= 0; prosentvis økning <= 0; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 2
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Observasjon 2008

Forventet levetid konklusjon 1 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: 0

Kriteriedokumentasjon

Tunrapp Poa annua er funnet i Barentsburg 1988 med umoden frukt (Liska &amp; Soldan 2004), 1993 og 2008, som ugras i bebyggelsen. Arten er trolig noe for varmekrevende til å reprodusere på Svalbard, men denne er en kandidat til å kunne bli reproduserende med noe temperaturøkning. Arten forventes ikke å få noen skadelig effekt på stedegen natur.

Husk: legg til fra Rønning 1970!

Først observert i Norge
Nordenskiöld Land: Barentsburg - 1988
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Trolig Europa.

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1988 - 2011
  Sted
  Barentsburg
  Fylkesforekomst
  • Svalbard med sjøområder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Tunrapp Poa annua er funnet i Barentsburg 1988 med umoden frukt (Liska og Soldan 2004), 1993 og 2008, som ugras i bebyggelsen. Arten er trolig noe for varmekrevende til å reprodusere på Svalbard, men denne er en kandidat til å kunne bli reproduserende med noe temperaturøkning.

Husk: legg til fra Rønning 1970!

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Rønning, O.I. 1970.
  • Liska, J & Soldan, Z 2004. Preslia 76: 279-290
Naturtyper
 • Skrotemark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år