NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agrostis capillarisengkvein

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert - Informasjonen gjelder Svalbard

Bakgrunnsinformasjon

Engkvein Agrostis capillaris er funnet med én klon i nærheten av Herwighamna på Bjørnøya 1983. Den er også påvist i Barentsburg 2008. Arten har klonal vekst med jordstengler og står igjen lenge etter innførsel. Den er for varmekrevende til å reprodusere på Svalbard.

Først observert i Norge
Bjørnøya: Herwighamna - 1983
Naturlig opprinnelse
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør

Europa og Vest-Sibir.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
10 år