NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Perophora japonica

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er fortsatt tilstede på lokaliteter i Frankrike og England hvor den først ble rapporter fra (Bretagne 1982, Plymouth 1999) (Arenas m.fl. 2006).

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 10
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har spredd seg fra Bretagne til Nederland, som er en strekning på 500 km, over 20 år. Det gir en midlere spredningshastighet på 25 km i året. Arten synes å bli spredd ved at den fester seg til båter eller flyteobjekter i sjøen (tauverk, blåser etc). Arten er også observert på løsrevet japansk drivtang (Monniot & Monniot 1985, Bishop 2005). I Norge er det anslått noe lavere spredningshastighet enn på kontinentet pga mindre båttrafikk.

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn og kunstige substrater på grunt vann, gjerne i småbåthavner

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke registrert i Norge

Perophora japonica er et sekkdyr med naturlig opprinnelse i nordlige Stillehav. Den er liten, men kan finnes i tette bevoksninger. Den forekommer på hardbunn og kunstige substrater på grunt vann, gjerne i småbåthavner. I Europa ble arten oppdaget i Frankrike (Bretagne) i 1982 og senere funnet i Plymouth, England, og i Dorsett ved Engelske kanal. I Nederland ble arten påvist i 2004. I Frankrike har arten blitt funnet som påvekst på japansk drivtang (Sargassum) og det er antatt at spredning kan foregå ved løsrevet drivtang. Arten spres ellers mest trolig ved at den fester seg til båter eller flytende objekter i sjøen (tauverk, blåser etc).

Arten har en beregnet spredningshastighet på omkring 25 km per år. Det er antatt at spredningen ved eventuell etablering i Norge vil være langsommere på grunn av mindre trafikk med båter.

Arten vil konkurrere om plass med andre hardbunnsorganismer, men det er ikke rapportert om større økologiske effekter der den har etablert seg

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Perophora japonica ble først oppdaget i Bretagne i 1982 (Monniot & Monniot 1985). I Bretagne har den senere blitt påvist på flere lokaliteter (Blanchard m.fl. 2010). I England ble den funnet i Plymouth i 1999 og senere i Dorsett ved Engelske kanal (Lambert 2005, Bishop 2005, Arenas m.fl. 2006). I Nederland ble arten påvist i 2004 (Gittenberger 2007). Arten har vært søkt etter, men ikke påvist i Skottland og Irland. I Frankrike har arten blitt funnet som påvekst på japansk drivtang (Sargassum) og det er antatt at spredning kan foregå ved løsrevet drivtang (Monniot & Monniot 1985). Arten spres ellers mest trolig ved at den fester seg til båter eller flytende objekter i sjøen (tauverk, blåser etc) (Lambert 2005).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bishop, J. 2005. Perophora japonica. A sea squirt Marine Life Information Network, www.marlin.ac.uk/speciesinformation 2 s
  • Blanchard, M. med flere 2010. Liste des espèces marines introduites dans les eaux bretonnes et des espèces introduites envahissantes des eaux peripheriques internett: www.bretagne-environnement.org eller http://archimer.ifremer.fr/doc/00026/13737/ 5
  • Arenas, F. med flere 2006. Alien species and other notable records from a rapid assessment survey of marinas on the south coast of England Journal of Marine Biological Association UK 86: 1329-1337
  • Gittenberger, A. 2007. recent population expansions of non-native ascidians in the Netherlands J. exp. Mar. Biol. Ecol. 342: 122-126
  • Lambert G. 2005. First North American record of the ascidian Perophora japonica J. mar. Biol. Ass. U.K. 85: 1011-1012
  • Monniot, C., Monniot, F. 1985. Apparation de l'ascidie Perophora japonica sur les cotes et dans les ports de la Manche Compte rendu des seances de la societe de biogeographie 61: 111-116
Naturtyper
 • Konstruert saltvannsbunn

 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)