NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Celtodoryx ciocalyptoides

Svartelistet

Høy risiko   HI:3a,3de

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 3   Små effekter
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 2   I opptil 5 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon > 50 år
Grunnlag for forventet levetid

Overslag basert på at arten synes å være fast etablert i områder der den er kjent fra.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten er ikke kjent fra mange lokaliteter i Europa, men den viser betydelig lokal spredning der den er etablert. Det er sannsynlig at arten kan være oversett i andre områder. Basert på de funn som foreligger, er arten vurdert til å ha forholdsvis lav spredningshastighet. Det er også kjent at arten blir redusert under kalde vintre både innen sitt naturlig utbredelsesområde og i Europa (Henkel & Janussen 2011).

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn på grunt vann

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Saltvannssystemer: Annen fast eufotisk saltvannsbunn

Kriteriedokumentasjon

Celtodoryx ciocalyptoides er ikke observert i Norge.

I Europa ble arten først oppdaget i Bregtagne i Frankrike (Ria d'Etel) i 1996. I 2006 ble den beskrevet som en ny art, men senere er det fastslått at samme art forekommer i vestlige Stillehav og at dette er artens naturlig utbredelsesområde. Omtrent samtidig med at arten ble påvist i Frankrike, ble den også funnet i Nederland (Henkel & Janussen 2011). Det er ikke kjent videre spredning i Europa, men svamp er en dårlig kjent gruppe hvor forekomster ofte ikke blir registrert. I områdene i Frankrike og Nederland hvor arten er etablert, har den hatt en sterk lokal ekspansjon. Det er uklart hvordan arten er kommet til Europa, men det er mistanke om at den har fulgt med import av stillehavsøsters til kulturformål.

Arten er ikke kjent fra mange lokaliteter i Europa, men den viser betydelig lokal spredning der den er etablert. Basert på de funn som foreligger, er arten vurdert til å ha forholdsvis lav spredningshastighet. Arten dør ned eller får sterkt redusert vekst i kalde vintre, noe som kan ha konsekvenser for artens overlevelse i Norge dersom den etablerer seg.

Arten lever på hardbunn på grunt vann og er en sterk konkurrent om til andre fastsittende organismer.

Reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Celtodoryx ciocalyptoides ble først oppdaget i Bregtagne i Frankrike (Ria d'Etel) i 1996 og ble i 2006 beskrevet som en ny art med navnet Celtodoryx girardae (Perez m.fl. 2006). Det ble antatt at det var en fremmed art. Ved senere taksonomiske undersøkelser er det fastslått at dette er samme art som Cornulum ciocalyptoides fra Japanhavet (Henkel & Janussen 2011). De taksonomiske undersøkelsene bekreftet derved at arten er fremmed i Europa. Omtrent samtidig med at arten ble påvist i Frankrike, ble den også funnet i Nederland (Henkel & Janussen 2011). Det er ikke kjent videre spredning i Europa, men svamp er en dårlig kjent gruppe hvor forekomster ofte ikke blir registrert. I områdene i Frankrike og Nederland hvor arten er etablert, har den hatt en sterk lokal ekspansjon (Perez m.fl. 2006; Henkel & Janussen 2011). Det er uklart hvordan arten er kommet til Europa, men det er mistanke om at den har fulgt med import av stillehavsøsters til kulturformål (Perez m.fl. 2006).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Perez, T., Perrin, B., Carteron, S., Vacelet, J., Boury-Esnault, N. 2006. Celtodoryx girardae gen. nov. sp. nov., a new sponge species (Poecilosclerida: Demospongiae) invading the Gulf of Morbihan (North East Atlantic, France) Cahier de biologie marine 47: 205-214
  • Henkel, D., Janussen, D. 2011. Redescription and new records of Celtodoryx ciocalyptoides (Demospongiae: Poecilosclerida) - a sponge invader in the north east Atlantic Ocean of Asian origin? J. Mar. Biol. Ass. U.K. 91: 347-355
  • van Soest, R.W.M., Kluijver, M.J., Bragt, P.H., Faasse, M., Nijland, R., Beglinger, E.J., Weerdt, W.H., Voogd, N.J. 2007. Sponge invaders in Dutch coastal waters J. Mar. Biol. Ass. U.K. 87: 1733-1748
Naturtyper
 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • eufotisk normal sterk energi saltvannsfastbunn

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)