NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aphidius ervi

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten forekommer naturlig i Norge, men importeres også for bekjempning av bladlus i drivhus (Hofsvang & Hågvar 1983, Yu et al. 2005).

Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Amerika Nord
  • Amerika Sør og Mellom
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør
  • Oseania
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon