NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aphidius colemani

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten forekommer i Norge, men blir også introdusert for biologisk bekjempning (Hofsvang & Hågvar 1983, Yu et al. 2005)

Naturlig opprinnelse
  • Afrika
  • Amerika Nord
  • Amerika Sør og Mellom
  • Asia
  • Europa Nord
  • Europa Sør
  • Oseania
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
0,25 år
Naturtyper
  • Åker og kunstmarkseng

  • Kulturmark

Arten er parasitt på forskjellige arter av bladlus, blant annet arter som er skadedyr i blant annet drivhus (Hofsvang & Hågvar 1983, Yu et al. 2005).