NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Dacnusa sibirica

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 100 år
Grunnlag for forventet levetid

Nye metoder vil erstatte denne arten.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 100
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten utsettes i drivhus, men må antas å rømme fra disse. Arten utsettes i drivhus over store deler av landet.

Kriteriedokumentasjon

Arten forekommer naturlig nord til Danmark og Sverige (Yu et al. 2005, Fauna Europaea, ). Arten benyttes til biologisk kontrol av minérfluer innen slekta Liriomyza blant annet i drivhus. Arten utsettes i Norge (Plantevernguiden.no). Arten er ikke påvist naturlig i Norge, noe som er veldig uheldig siden man ikke vet om den forekommer naturlig hos oss. Det må antas at individer unslipper og forsøker å etablere seg på friland. Antagelig vil arten byttes ut med andre arter etter noen år..

Først observert i Norge
Kun drivhus - 2000-2009
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Utbredt over store deler av Europa nord til Danmark og Sverige;. arten benyttes til biologisk kontroll av minérfluer innen slekta Liriomyza (Yu et al. 2005, Fauna Europea).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
0,25 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Siden arten forekommer både i Sverige og Danmark (Yu et al. 2005, Fauna Europaea), er det stor sannsynlighet for at arten vil kunne etablere seg på friland i Norge også. Arten settes ut i Norge i drivhus for biologisk bekjempning og rømmer fra drivhusene (Plantevernguiden.no).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent; men bør finnes.

Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • tofrøbladete

 • tovinger

 • sørboreal sone

 • boreonemoral sone

Arten benyttes til biologisk kontrol av minérfluer blant annet i drivhus, og er benyttet til biologisk bekjempning i Norge (Plantevernguiden.no).