NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Diabrotica virgifera

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Rabitsch (2010) oppgir at arten kan spre seg 20-100 km pr. år, men det er usikkert om disse tallene kan brukes for Norge.

Kriteriedokumentasjon

Dørstokkart som kan forventes å innføres til Norge, men usikkert om den kan etablere seg i Norge. Arten kan medføre stor skade på maisplantasjer, men det er ikke kjent økologisk risiko utover dette.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Dørstokkart som kan forventes å innføres til Norge, men usikkert om den kan etablere seg i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Spredt til en rekke land i Europa

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Roques, A. & Lees, D. 2010. Data sheets BioRisk 4: 855-1021
  • Beenen, R. & Roques, A. 2010. Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). Chapter 8.3. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 267–292
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

På dyrket mais

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Kun i fremtiden)
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Kun i fremtiden)