NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Luperomorpha xanthodera

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Nylig på spredning i Europa

Naturlig opprinnelse
  • Asia
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kan forventes å bli introdusert til Norge, men det er usikkert om den har evne til å etablere seg hos oss.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Introdusert med hageplanter til England i 2004. Siden påvist både i Sveits, Tyskland, Frankrike, Italia og Nederland

Referanser

  1. Publikasjoner

    • Beenen, R. & Roques, A. 2010. Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). Chapter 8.3. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 267–292
Naturtyper
  • Konstruert fastmark

  • Åker og kunstmarkseng

Vektorer
  • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

    (Kun i fremtiden)