NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cardinalis cardinaliskardinal

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kan nok reprodusere her, men tåler neppe norske vinterforhold og vil trolig ikke danne bestand eller medføre introgresjon i Norge i kommende 50 års periode.

Først observert i Norge
Jeløya, Oslo - 1950-1959
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10