NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Umbra pygmaealiten hundefisk

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten forekommer i Danmark, og har derfor et potensial for spredning til Norge. Kan pga sin størrelse være en aktuell art som agnfisk.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Reproduksjon