NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ammothea hilgendorfi

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon < 10 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten er varmtemperert og kan tenkes å etablere seg i Norge ved økt temperatur. Det er imidlertid usikkert om den vil kunne etablere bestander som er levedyktive over tid.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har liten evne til egenspredning (Eno m.fl. 1997). I britiske farvann har den spredd seg lite.

c Naturtypekolonisering

 • Hardbunn i tidevannssonen

Kriteriedokumentasjon

Arten er ikke påvist i Norge.

Ammothea hilgendorfi er en stor havedderkopp som er naturlig hjemmehørende i varme og varmtempererte områder av nordlige Stillehav. Arten ble observert ved Southampton i England i 1978. Det er rapportert noen få funn fra britiske lokaliteter. Den er også introdusert i Middelhavet. Det er ikke kjent videre spredning nordover i Europa.

Arten er varmtemperert og har små muligheter for å etablere seg i Norge, men kan tenkes å etablere seg ved økt temperatur. Det er imidlertid usikkert om den vil være levedyktig over tid. Arten har liten evne til egenspredning. I britiske farvann har den spredd seg lite.

Arten forekommer på hardbunn i tidevannssonen og på grunt vann. Det er ikke kjent spesielle miljøeffekter der arten er introdusert.

Reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten ble først observert ved Southampton i England i 1978 (Eno m.fl. 1997). Det er rapportert noen få funn fra britiske lokaliteter, men arten synes ikke å være i spredning nordover. Den er også introdusert i Middelhavet (Acchipinti-Ambrogi m.fl. 2011) Arten er naturlig hjemmehørende i varme og varmtempererte områder av nordlige Stillehav.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Eno, N.C., Clark, R.A. & Sanderson, W.G. 1997. Non-native marine species in British waters: a review and directory. Peterborough: Joint Nature Conservation Committee.
  • Occhipinti-Ambrogi, A., m.fl. 2011. Alien species along the Italian coasts: an overview Biological Invasions 13: 215-237
Naturtyper
 • eufotisk normal svak energi saltvannsfastbunn

 • eufotisk normal sterk energi saltvannsfastbunn

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)