NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Emberiza elegansgulstrupespurv

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten er naturlig hjemmehørende i Øst-Asia. Ett individ ble sett på Utsira, Rogaland 9. april 2000. Funnet blir vurdert som rømt burfugl, da arten har en ekstrem østlig utbredelse og er ingen langdistansetrekker (Bunes & Solbakken 2004). På grunn av blant annet klimatiske forhold betraktes det som svært lite sannsynlig at arten vil kunne etablere en viltlevende bestand i Norge.

Først observert i Norge
Utsira, Rogaland - 2000-2009
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1