NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Carpodacus roseuskarminfink

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Hjemmehørende i Øst-Sibir. Vanlig burfugl i Vest-Europa. Ett individ ble sett på Lista, Vest-Agder 21. april 1997 (Høyland et al. 2001). Ble også sett på Utsira, Rogaland 12.-13. mai 2000 (Mjøs & Solbakken 2001). Begge disse blir ansett å være rømte burfugler. Vi antar at arten ikke vil kunne etablere viltlevende reproduserende bestand i Norge.

Først observert i Norge
Lista, Vest-Agder - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
2 år
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  1
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  1