NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Carduelis sinicaorientfink

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Hører hjemme i Øst-Asia, men holdes vanlig som burfugl i Europa.

Fire funn fra Norge på strekningen Lista-Utsira (Solbakken et al. 2003). Det første funnet var fra Lista 1. juni 1994 (Jensen & Mjøs 1998).

Først observert i Norge
Lista, Vest-agder - 1990-1999
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
3 år
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1