NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Eophona personata

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten er naturlig hjemmehørende i Japan og SØ-Asia. Er importert til bl.a. Tyskland som burfugl. Ett individ sett på Løten, Hedmark i juni 1989 (Clarke 1991) og ved Borrevannet, Vestfold 8. april 1990 (Clarke 1992). Begge blir vurdert som rømte burfugler. Det betraktes som svært lite sannsynlig at arten vil kunne etablere en viltlevende bestand i Norge.

Først observert i Norge
Løten i Hedmark - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
2 år
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1