NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pygoscelis papua

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten hjemmehørende på den Antarktiske halvøy, Falklandsøyene, Sør-Georgia, og flere andre subantarktiske øyer. I slutten av april 1938 ankom 10 bøylepingviner fra Sør-Georgia til Vestfold. Disse ble sendt videre til Røst. Bare fire overlevde til de ble satt ut i juli 1938. De fleste døde trolig relativt raskt etter utsettingen (Lønø 1961). Utsettingen var altså misslykket.

Først observert i Norge
Røst i Nordland - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Sørishavet
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
20 år
Vektorer
 • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10