NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Aptenodytes patagonicus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Det regnes som helt usannsynlig at arten vil reprodusere i Norge.

Først observert i Norge
Røst og Nordkapp - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Sørishavet
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
20 år
Naturtyper
 • Saltvannssystemer

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10