NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Acer japonicum

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Acer japonicum er et lite prydtre fra Øst-Asia med seksuell formering med frø. Fruktene har begrenset vindspredning, men det er uvisst om de modner i Norge. Arten dyrkes en god del i hager, men er bare funnet én gang i norsk natur, som "ganske stor busk i tett skog" i Ak Asker: Sem, trolig utsådd eller utplantet som del av Stefan Muraks forsøk med honningplanter, kanskje på 1960-tallet, sjøl om arten først ble påvist i 2008. Lønneartene er krysspollinerte; den enslige busken på Sem har derfor små muligheter for formering.

Først observert i Norge
Ak Asker: Sem - 2008
Naturlig opprinnelse
  • Asia

Japan og Sør-Korea.

Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år