NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Resseliella conicola

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 0
Basert på Telling
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Arten er ikke observert i Norge.

Forventet levetid konklusjon 3 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 1
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Fastmarksskogsmark.

Kriteriedokumentasjon

Resseliella conicola har sin naturlige opprinnelse i Nord-Amrika. Arten lever på sitkagran. Arten er ikke observert i Norge, men det er antatt at den vil kunne etablere seg i områder med sitkagran. Arten vurderes i kategori "lav risiko".

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Arten er vurdert som fremmed art for Europa i Skuhrava et al. 2010.

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke observert i Norge, men det er antatt at den vil kunne etablere seg i områder med sitkagran.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  Fremtidig

  • dominans av enkelt-arter
  • Bartrær
 • Levende vedaktige planter

  Fremtidig

 • nåleverk og reproduktive deler av bartrær

  Fremtidig

Arten lever på sitkagran.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100