NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agrilus anxiusamerikansk bjørkepraktbille

Svartelistet

Høy risiko   HI:2ac,4g

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 2   Mer enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 4   I mer enn 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Økologisk effekt

g Tilstandsendringer i øvrige naturtyper

 • Dokumentert i utlandet
 • Forekommer i følgende naturtyper
  • NA Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark

Kriteriedokumentasjon

Arten vurderes til høg risiko basert på data om økologisk effekt fra USA og Kanada. Innførsel er sannsynlig gjennom import av flis fra Nord-Amerika.

Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Har potensial for etablering og spredning i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Foreløpig ikke påvist i Europa, men vidt utbredt i USA og Kanada.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • EPPO RS 2010. Agrilus anxius (Coleoptera: Buprestidae). EPPO RS 2010/030 http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/insects/agrilus_anxius.htm
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  • bjørk
 • levende eller nylig død bjørkeved

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med flis

  (Kun i fremtiden)