NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Trichoniscoides sarsi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Kriteriedokumentasjon

Arten er hovedsakelig registrert i sterkt menneskepåvirket natur, men lokaliteten på kalkgrunn i Porsgrunn er mer opprinnelig. I dette området kan innførsel med ballastjord ha spilt en rolle. Det er imidlertid lite sannsynlig at arten har eller vil kunne få noen nevneverdig påvirkning på stedegne arter, verken her eller andre steder.

Først observert i Norge
Tre lokaliteter nær Oslo (Sars 1899) - <1899
Første observerte etablering i Norge
Nær Oslo (Sars 1899) - <1899
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Det er antydet at arten har sitt opprinnelsessted i Vest-Frankrike (Vandel 1960).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Sannsynligvis innkommet til Norge med planter eller jord fra andre europeiske land enn Frankrike.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 1899
  Sted
  Tre lokaliteter i nærheten av Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Kommentar
  Sars (1899)

 2. Periode
  - 25.03.2000
  Sted
  Akershus festning, vestsiden
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  17
  Kommentar
  Både hanner, hunner og juvenile dyr observert, også mange i tillegg til de 17 belagte (funnet er kort nevnt hos Olsen 2008)

 3. Periode
  - 24.09.2002
  Sted
  Dronningskogen, Bygdøy, Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  20
  Kommentar
  Både hanner, hunner og juvenile dyr observert (K.M. Olsen leg.)

 4. Periode
  - 27.04.2006
  Sted
  Dronningskogen, Bygdøy, Oslo
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  3
  Kommentar
  Både hanner og hunner (K.M. Olsen leg.)

 5. Periode
  - 30.08.2011
  Sted
  Heistadbukta (mellom Vershaugen og Heistadbekken), Porsgrunn
  Fylkesforekomst
  • Telemark
  Antall individer
  6
  Kommentar
  Hunner og juvenile dyr funnet (K.M. Olsen leg.)

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Vandel A. 1960. Isopodes terrestres (Première partie) Faune de France 64: 1–416
  • Olsen K.M. 2008. Kartlegging av sylinderknøttsnegl, Truncatellina cylindrica, i 2008 BioFokus-rapport 2008-33 32
  • Sars G.O. 1899. Tribe 5. Oniscoida. S. 153–192 i: Sars G.O. An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species Bergen Museum og Alb. Cammermeyer's Forlag. Christiania II. Isopoda. Part X og XI.
Naturtyper
 • park

 • Fastmarksskogsmark

  • Edellauvtrær
 • grunnlendt kalkmark

Lever ofte under større steiner som stikker dypt ned i jorden.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med jord

  (Pågående)