NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Melampsoridium hiratsukanumorerust

Svartelistet

Svært høy risiko   SE:4ac,3eg

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 4   Mer enn 20 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 3   Påvirke stedegne arter lokalt i rommet
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 3   I opptil 10 %
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

Melampsoridium hiratsukanum er biotrof patogen på Alnus incana og A. glutinosa.

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 200000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

20 000 individer er registrert (se spredningshistorikk). Det reelle antallet antas minst å være det tidoblete (200 000).

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid Arten er kommet for å bli i norsk natur

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Siden M. hiratsakanum ble funnet i Ås, Akershus i 2001 er den funnet i de fleste fylker til og med Nordland. Etter at den nordlige grensen ble anntatt å være i Hemnes i Nordland i 2004 er det ikke gjort registreringer av denne soppen.

Kriteriedokumentasjon

Soppen ble først beskrevet i Japan i 1927, og har lenge vært kjent i Asia. Første funnet i Europa ble gjort i Estland i 1996 hvor soppen ble rapportert med sterke angrep (Poldmaa 1997). Den ble funnet i Finnland i 1997 (Kurkela et al 1999), Polen (Wolczanska 1999)og Tyskland i 1999 (Triebel 2003), Ungarn i 2001(Szabo 2002) og Østerrike i 2002 (Riegler-Hager et al 2003). Første funn i Norge ble gjort i 2001 og allerede i 2003 hadde den kommet nord til Vfsn i Nordland (Gjærum et al 2004). I 2004 hadde soppen nådd Hemnes i Nordland. Senere er ikke den videre spredningen i Nord-Norge fulgt opp, heller ikke er etableringen studert i detalj, bare at soppen synes å være vel etablert her til lands.

Først observert i Norge
Ås, Akershus - 2001
Første observerte etablering i Norge
Ås, Akershus - 2001
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted

Første funnsted i Europa var Estland. Derfra spredde den seg raskt utover i Europa. Til Norge kom den da trolig via Sverige.

Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2001 - 2001
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus

 2. Periode
  2002 - 2002
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  Antall individer
  10000
  Kommentar
  Kun disse fylker ble oppsøkt i 2002

 3. Periode
  2003 - 2003
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Hordaland
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  Antall individer
  1000000
  Kommentar
  Noen fylker ble ikke oppsøkt dette året heller så både Vest-Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane hadde trolig denne arten. Hadde dettte året nådd Vefsn i Nordland.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I 2004 hadde soppen nådd Hemnes i Nordland. Senere er ikke den videre spredningen i Nord-Norge fulgt opp, heller ikke er etableringen studert i detalj, bare at soppen fremdeles er i Norge og synes å være vel etablert.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Soppen ble først beskrevet i Japan i 1927, og har lenge vært kjent i Asia. Første funnet i Europa ble gjort i Estland i 1996 hvor soppen ble rapportert med sterke angrep (Poldmaa 1997). Den ble funnet i Finnland i 1997 (Kurkela et al 1999), Polen (Wolczanska 1999)og Tyskland i 1999 (Triebel 2003), Ungarn i 2001(Szabo 2002) og Østerrike i 2002 (Riegler-Hager et al 2003).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Hantula, J., Kurkela, T., Hendry, S. & Yamaguchi, T. 2009. Morphological measurements and ITS-sequences show that the new alder rust in Europe is conspecific to Melampsoridium hiratsukanum in East Asia. Mycologia 101: 622-631.
  • Kurkela T, Hanso M, & Hantula J 1999. Differentiating characteristics between Melampsoridium rusts infecting birch and alder leaves Mycologia 91: 987-992
  • Riegler-Hager H, Scheuer C & Zwetko P. 2003. Der Erlen-Rost Melampsoridium hiraktsukanum in Österreich Wulfenia 10: 135-143.
  • Szabo I. 2002. First report of Melampsoridium hiratsukanum on common alder in Hungary. Plant Pathology 51: 804.
  • Poldmaa K. 1997. Explosion of Melampsoridium sp. on Alnus incana. Folia Cryotog. Estonica 31: 48-50.
  • Gjærum HB, Lye KA & Solheim H 2004. First record of Melampsoridium hiraktsukanum on alder in Norway Plant Pathology 53: 530
  • Lilja A, Rytkönen A, Hantula J. Müller M, Parikka P & Kurkela T. 2011. Introduced pathogens found on ornamentals, strawberry and trees in Finland over the past 20 years. Agricultural and Food Science 20: 74-85.
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark