NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Araecerus fasciculatus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innendørs

Først observert i Norge
1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Importeres med kaffebønner. Kun noen få kjente tilfeller (Oslo og Bergen).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Importeres med kaffebønner. Kjent fra flere europeiske land.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Sauvard, D., Branco, M. Lakatos, F., Faccoli, M., Kirkendall, L.R. 2010. Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionoidea). Chapter 8.2. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 219–266
  • Lindroth, C. H. 1960. Catalogus coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Ent. Sällsk., Lund.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • matvarer og organisk avfall innendørs

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)