NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Nausibius clavicornis

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Sjelden innendørsart

Først observert i Norge
Oslo - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent

Strand (1960)

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten kan forekomme innendørs men er ikke vanlig i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er ikke vanlig i Norden.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Halstead, D.G.H.. Keys for the identification of beetles associated with stored products II. Laemophloediae, Passandridae and Silvanidae J.stored Prod. Res. 29: 99-197
Naturtyper
 • Dødt plantemateriale

 • tørket plantemateriale

 • Dødt animalsk materiale

Arten blir i Norge funnet innendørs og lever der av lagrede matvarer som mel, nøtter og andre tørrvarer.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra turisme

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)