NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Odiellus spinosus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten er ennå ikke kommet til Norge, men vil trolig spre seg lenger nordover de neste 50 år som følge av menneskelig aktivitet og endringer i klima.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er ikke observert i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • British Spiders 2011. Spider and Harvestman Recording Scheme website. The national recording schemes for spiders and harvestmen in Britain. http://srs.britishspiders.org.uk/
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

I Storbritannia er arten vanligere og finnes i parker og hager, samt innendørs i kjellere (British Spiders 2011).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra planteskoler

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Pågående)