NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Lucilla singleyanaveksthusdiskossnegl

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun kjent fra veksthus i Norge.

Først observert i Norge
Tøyen, Oslo - 29.01.1999
Naturlig opprinnelse

I Europa regnes arten vanligvis som fremmed, men funn fra arkeologiske utgravinger kan tyde på at det er en stedegen art (Proschwitz 1996).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Sannsynligvis innkommet med plantemateriale til veksthusene.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 29.01.1999
  Sted
  Tøyen, Oslo, i to nærliggende veksthus
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall individer
  3
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  To voksne i nedre utstillingsdrivhus, én voksen i veksthus 5.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kun funnet i veksthus i Norge (to nærliggende vekshus samme dato) (Olsen 2002), og det er ingen grunn til å tro at arten p.t. kan klare seg på friland i Norge, selv om den gjør det lenger sør i Europa. Mer usikkert om den vil kunne gjøre det i løpet av de neste 50 år.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første funn i Europa i Nederland i 1943 (Proschwitz 1996). I Sverige ble den først funnet i drivhus i den botaniske hagen i Lund 1981 (Waldén 1984), og senere funn foreligger fra et veksthus i Stockholm (1994) (Proschwitz 1995, 1996).

Arten er kjent fra Storbritannia, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Sveits, Tyskland, Østerrike, Ungarn, Tjekkia og/eller Slovakia, Polen

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Waldén H.W. 1984. Sveriges landmollusker – en artlista med kommentarer Fauna och flora, Stockholm 79: 29–43
  • Proschwitz T.v. 1995. Ekoparkens land- och sötvattensmolluskfauna. Nyundersökningar, sammanställning av olika inventerings- och museimaterial samt utvärdering Naturhistoriska museet, Göteborg 58 s.
  • Olsen K.M. 2002. Landsnegler i Norge – en oppsummering og en presentasjon av tre nye arter, Oxychilus navarricus (Bourguignat, 1870), Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) og Hawaiia minuscula (Binney, 1840) Fauna, Oslo 55 (2): 66–77
  • Proschwitz T.v. 1996. Additional records of Hawaiia minuscula (Binney) and Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus inermis (Baker) from Sweden Journal of Conchology 35: 451
Naturtyper
 • park

Kun funnet i veksthus.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Pågående)