NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Argiope bruennichi

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 3   Lengre enn 50 år eller 10 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet to ganger på friland i Norge. Usikkert om dette dreier seg om dyr som har spredt seg via importvarer, eller om det skyldes artens naturlige spredning fra sør. Ingen kjent risiko.

Først observert i Norge
Tønsberg, Ringshaug - 09.2004
Første observerte etablering i Norge
Råde, Østfold - 09. 2011
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (e) Sekundær spredning fra naboland der opprinnelse er (a) (b) (c) eller (d)
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Vestfold

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Den ble oppdaget som ny for Norge i september 2004 da en hunn ble fotografert ved Ringshaug skole, Tønsberg kommune i Vestfold.
Det andre funnet ble gjort sommeren 2011 ved Råde i Østfold der flere eksemplarer ble funnet på strandeng (pers.med. Frode Ødegaard).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten har hatt en ekspansiv utbredelse i Europa de siste 80-90 år eller så. Den hørte normalt til den Sør-Europeiske fauanen og gikk så langt nord som til Frankrike. I 1922 ble den funnet i England hvor den var etablert før 2. verdenskrig, i Tyskland dukket den opp i 1930-årene, Nord-Tyskland i 1990-årene, Sverige i 1989 (Gotland, på fastlandet i 1995), i danmark i 1992. I Sverige spredte den seg tydelig nordover med funn fra Blekinge i 2002, Nynäs sør for Stockholm 300 km i 2003 og altså i Norge i 2004 (Edderkopp.net -Forum, Aakra).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Edderkopper.net -Forum 2011.
Naturtyper
 • Strandeng og strandsump