NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Apis melliferahonningbie

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Innført før 1800. Ansett som husdyr.

Først observert i Norge
Oslo - før 1743
Årsak til tilstedeværelse
  • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år