NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Tapinoma melanocephalum

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

10 registrerte funn i FHI sin funnbase fra 1994-2011.

Først observert i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er påvist noen få ganger i Norge, men kun innendørs. Kan ikke etablere seg utendørs i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kosmopolitt

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Seifert, B. 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra Verlag 368
  • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)