NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Monomorium pharaonis

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innendørs

Først observert i Norge
Bergen - 1943
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er påvist flere ganger i Norge, men kun innendørs. Har ikke mulighet til å etablere seg utendørs i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

En av flere kosmopolittiske Monomorium-arter

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Birkemoe, T. & Aak, A. 2008. Indoor infestations of two imported ant species (Pheidole anastasii Mayr, 1870 and Pheidole punctatissima Emery, 1896) (Hymenoptera, Formicidae) in Norway Norw. J. Entomol. 55: 45-47
  • Seifert, B. 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra Verlag 368
  • Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1-174
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)