NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pheidole punctatissima

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innendørs

Først observert i Norge
Stavanger - 2005
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er påvist sikkert ett par ganger i Norge, Men ubestemte Pheidole spp. er påvist flere ganger. Arten har ikke potensial til å klare seg utendørs i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

En av ca 15 kosmopolittiske Pheidole-arter.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Birkemoe, T. & Aak, A. 2008. Indoor infestations of two imported ant species (Pheidole anastasii Mayr, 1870 and Pheidole punctatissima Emery, 1896) (Hymenoptera, Formicidae) in Norway Norw. J. Entomol. 55: 45-47
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

  (Pågående)