NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pheidole anastasii

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innedørs

Først observert i Norge
Bærum - 2006
Reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er påvist sikkert en gang i Norge i et kontorkompleks i Bærum. Ubestemte Pheidole spp. er påvist flere ganger. Arten har ikke potensial til å klare seg utendørs i Norge.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

En av ca 15 kosmopolittiske Pheidole-arter.

Referanser

  1. Publikasjoner

    • Birkemoe, T. & Aak, A. 2008. Indoor infestations of two imported ant species (Pheidole anastasii Mayr, 1870 and Pheidole punctatissima Emery, 1896) (Hymenoptera, Formicidae) in Norway Norw. J. Entomol. 55: 45-47
Naturtyper
  • Konstruert fastmark

Vektorer
  • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

    (Pågående)
  • Utilsiktet introduksjon - Med ferie- og fritidsutstyr

    (Pågående)