NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Cryptolestes ferrugineus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun innendørs

Først observert i Norge
Oslo - 1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1960 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Rogaland
  • Sør-Trøndelag

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Kornskadegjør som av og til introduseres til Norge. Kan ikke overleve utendørs i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Halstead, D.G.H.. Keys for the identification of beetles associated with stored products II. Laemophloediae, Passandridae and Silvanidae J.stored Prod. Res. 29: 99-197
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
Naturtyper
 • matvarer og organisk avfall innendørs

 • Konstruert fastmark

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)