NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Encarsia formosa

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten forekommer naturlig i Norge, men blir også utsatt jevnlig til biologisk kontroll av skadedyr i drivhus (Noyes 2011, Plantevernguiden.no, Fauna Europaea).

Tidligere økologisk risikovurdering
  • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Generasjonstid
0,25 år