NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Necrobia ruficollis

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Hovedsakelig innendørs, men kan finnes utendørs enkelte sommere

Først observert i Norge
1900-1949
Naturlig opprinnelse
 • Ukjent
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

I Norge kommer arten som blindpassasjer på importvarer fra tropiske strøk. Den er en varmekrevende art som neppe vil klare seg lenge utendørs i Norge over lengre tid. Flere eksemplarer funnet utendørs i Melsomvik (Larvik) i 2000.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Har vært importert til de fleste land i Europa

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mehl, R. 1989. Skadedyr og parasitter Statens institutt for folkehelse. Aasens Trykkerier.Oslo. 204 pp.
  • Beetle Base 2011. http://www.beetlebase.com/
  • Denux, O. & Zagatti, P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. Chapter 8.5. In: Roques A et al. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4(1): 315–406
  • Lindroth, C. H. 1960. Catalogus coleopterorum Fennoscandiae et Daniae. Ent. Sällsk., Lund.
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

 • Dødt animalsk materiale

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)
 • Utilsiktet spredning - Fra handel

  (Pågående)