NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pristiphora wesmaelilerkeskuddveps

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,2e

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 2   Mer enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 2   Små effekter
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 50000
Basert på Minimumsanslag
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse
Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 2
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Kvalifisert anslag.

c Naturtypekolonisering

 • Fastmarksskogsmark.

Kriteriedokumentasjon

Pristiphora wesmaeli har sin naturlige opprinnelse i palearktis. Arten har spredt seg til Norge, og er observert fra lerkeplantasjer, men status for arten i 2011 er uklar. Arten er trolig etablert i Norge. Siden den ikke er oppgitt å gå på andre bartrær enn lerk, vil neppe denne arten utgjøre noen potensiell fare for stedegen flora. Det er antatt at arten har moderat sjanse for videre spredning i Norge, og den økologiske effekten er vurdert som liten. Arten vurderes i kategori "lav risiko".

Først observert i Norge
(Christiansen, 1970) - 1970-1979
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium ikke observert
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er kjent fra lerkeplantasjer i Sør-Norge (Christiansen, 1970). Statusen til arten i Norge pr. 2011 er uklar, men det ble gjort et funn (2 ♂♂) på ung lerk ved Bjellandstanda, Arendal den 8. juni 2011 (leg. O. J. Lønnve).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Skuhrava, M. et al. 2010. Diptera. Chapter 10. In: Roques, A. et al. (Eds.) Alien terrestrial arthropods of Europe. BioRisk 4 (2): 553-602.
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

  • fremmed bartreslag
 • Levende planter på land

 • tofrøbladete

 • Levende vedaktige planter

 • nåleverk og reproduktive deler av bartrær

Arten er knyttet til lerk (Larix).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet spredning - Fra skogbruk

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100